Ang pagdating ng mga kanluranin sa asya


na manghimasok sa pamamalakad ng pamahalaan ng mga bansang tina-taguriang Third World. Ang paranoia ay nangangahulugang hindi makatuwirang takot at pagsususpetsa sa iba. Tumingkad din noon yugto ng Cold War ang tinatawag na proxy war kung saan sa halip na ang dalawang superpower ang tuwirang magtunggalian, pinangunahan ito ng kanilang mga satellite, client state o yaong mga kontrolado at kaalyadong bansa. Kabilang sa mga namumukod-tanging awtor sa panahong ito ay sila Konstandin Berati (na umakda ng isang 44-linyang tula tungkol kay Birheng Maria), Nezim Frakulla (na kapansin-pansin ang mapagmalaking-tinig sa kaniyang mga tula tungkol sa pag-ibig, bukod pa sa paggamit sa pormang “divan” ng mga Turko sa kaniyang panulaan), at si Hasan Zyko Kamberi.

Tinalakay na kung paano sinopurtahan ng kapitalistang U. ang south Korea laban sa North Korea na suportado naman ng sosyalistang U.

Bunga ng nananaig na paranoia sa magkabilang kampo, nagparamihan sila ng produksyon ng armas upang makalamang sa katunggali at bumuo ng imahen na higit na nakapangyayari kaysa isa.

Batay sa aking pagsuyod sa nasabing websites ni Eslie, masasabing may tatlong magkahalintulad na sitwasyon ang Albania sa kasaysayan at panitikan ng ating bansa.

Una, ang papel ng mga dayuhang kultura sa paghubog ng tradisyon at kasaysayan nito.

Tinatampok ni Asdreni sa kaniyang mga tula ang mga lugar, at bagay (hal.